Помогни сега

 

Училището вече е онлайн и там трябва да има място за всички

1 от 5 деца с увреждания няма достъп до дистанционно обучение. Заедно можем да помогнем на децата със специални потребности да учат и да се развиват пълноценно.

Когато образованието се променя и обучението напуска класната стая, децата общуват и откриват света виртуално, а училището вече има дигитален адрес, там трябва да има място за всички.

Подкрепи създаването на онлайн образователна платформа в помощ на децата с увреждания, която ще свърже  експерти, учители  и родители под един виртуален покрив и ще ги подкрепи в процеса на обучение. 

Защото всяко дете заслужава да учи да се развива.

Предизвикателства

 • Едно на всеки пет деца с увреждания в България няма достъп до дистанционно обучение поради липса на устройства или адаптирани материали.
 • Учителите не са достатъчно подготвени да работят с деца с увреждания.
 • Сътрудничеството и координацията между семейството и специалистите (ресурсни учители, психолози, логопеди и др.), които осигуряват подкрепа на детето, винаги са били предизвикателство.
 • Сега, когато училищата са затворени и обучението е онлайн, предизвикателството е още по-голямо!

КАК ЩЕ ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ ДА УЧАТ И ДА БЪДАТ ПРИОБЩЕНИ 

УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град, разработва онлайн платформа, която ще предостави достъп на децата с увреждания до учебни материали, адаптирани за техните потребности, за да получат качествено образование. Платформата ще обедини в една общност всички специалисти и родители и ще им даде възможност да работят в тясно сътрудничество като екип, в най-добрия интерес на детето. Така те ще могат по-ефективно да подпомагат обучението и развитието на децата. 

Платформата включва следните елементи: 

 • Видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от психолози, логопеди и учители, утвърдени от МОН; 
   
 • Инструменти за обучение на учители и родители под формата на практически наръчници,  уебинари и дискусии; 
   
 • Онлайн консултации и чат на живо с експерти в помощ на учители, родители и деца; 
   
 • Възможност за сътрудничество между семейството и специалистите с фокус върху индивидуалните обучителни нужди на детето; 
   
 • Информация за контакти на специалисти в даден регион. 

 

Пилотната програма ще обхване около 3 300 деца, техните родители и 500 професионалисти.  Дългосрочната ни цел е да подкрепим всички деца с увреждания и специални потребности в България да учат и да се развиват. 

Повече подробности и често задавани въпроси и отговори за платформата виж ТУК.

Как заедно помагаме на децата с увреждания


 

Годишен доклад на УНИЦЕФ България за 2019

През цялата 2019 г. в България УНИЦЕФ продължи своята всеотдайна работа за всички 1,2 милиона деца, живеещи в страната, с особено внимание към най-уязвимите от тях.

 

Какво ще представлява обучителната онлайн платформа в подкрепа на деца с увреждания

Около 10,000 децата с увреждания и специални потребности в България продължават да растат откъснати от света и не посещават училище.

 

Данни за децата с увреждания в България и по света

История на правата на децата и правата на хората с увреждания

 

С очи за всички

Кампания в подкрепа на включването и овластяването на децата, младежите и младите хора с различни способности в България