Помогни сега

 


ДРУГИ ОПЦИИ ЗА ДАРЕНИЕ


Дарителска сметка: УНИЦЕФ България
IBAN: BG34RZBB91551065034919

Около 10 000 деца с увреждания в България са извън училище и имат трудности с комуникацията. Невербалните деца имат какво да кажат. Нека им помогнем да се изразят!

 


Отнема години да отгледаш и да се грижиш за едно дете. И само 1 секунда, за да помогнеш. Подкрепи хиляди деца с увреждания, които са извън училище, да учат и общуват. 

Изпрати SMS с текст 2х5 на 1021 и стартирай месечни дарения от 10 лв. към УНИЦЕФ или дари по банков път на следната дарителска сметка на УНИЦЕФ България: Райфайзен банк, IBAN: BG34RZBB91551065034919
 

Стани БЛАГОДЕТЕЛ

 


Предизвикателства

  • Около 10 000 деца с увреждания в България са извън училище и имат трудности с комуникацията.
  • Над 25 000 деца с увреждания и специални нужди посещават детска градина и училище, но за повечето от тях общуването е силно ограничено. Това включва деца с множество увреждания или с церебрална парализа, както и с разстройства от аутистичния спектър. Тези от тях, които имат трудности с говора, често нямат възможност да участват пълноценно в учебния процес, тъй като липсват средства, които да улеснят комуникацията с останалите.
  • В развитите страни се използват широко разнообразни помощни инструменти за допълваща и алтернативна комуникация. Това може да са специални табла с картинки, мобилни приложения или синтезатори на говор, които улеснят общуването и им помагат в обучението.
  • В България едва около 10% от учителите със специално образование използват подобни средства, а под 5% ги включват в практиката си с ученици.

Как ще помогнем да невербалните деца да общуват и учат

Дългосрочната ни цел е да осигурим възможност на невербалните деца в България да се изразяват, общуват и учат с помощта на техните учители и на технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

Пилотната програма ще обхване около 3 000 деца, техните родители и 150 учители. 

  • 150 деца с увреждания ще получат директна подкрепа и помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация съобразно техните потребности;
  • 150 класа или 3 000 ученици ще започнат да използват помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация в обучението си;
  • 150 учители ще започнат да използват помощни средства за за допълваща и алтернативна комуникация в ежедневната си работа с учениците;
  • Ще разработим програма за обучение на специалисти и учители, която да достигне максимално голяма група учители в бъдеще;
  • Ще разработим и тестваме приложение за комуникация чрез символи, което допълнително ще подкрепи участието на деца с увреждания в образованието и други области на живота;
  • Ще популяризираме приложението и другите налични инструменти и технологии за допълваща и алтернативната комуникация.

Програмата ще бъде реализирана в партньорство с регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и МОН.

 

Достатъчен е един поглед между Ани и учителя й Бисер, за да се разберат. Защото тя говори с очите си, а той … със сърцето си.

Ани има детска целебрална парализа и не може да се изразява с думи, но с помощта на специален софтуер тя може да общува и учи заедно със своите връстници. Ани следи буквите с поглед, а компютърът изговаря изреченията вместо нея. Така тя може да изпита радостта да ходи на училище, да участва в час, да задава въпроси и да се шегува.

Ани е получила шанса да общува, но хиляди невербални деца като нея очакват своята възможност да бъдат самостоятелни. Нека им помогнем да се изразяват и учат с подкрепата на техните учители и на технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

* Историята на Ани е базирана на истински случай от практиката на фондация АСИСТ - програмен партньор на УНИЦЕФ в изпълнение на проект „Глас за всяко дете“, полуляризиращ ползите от допълващата и алтернативна комуникация за невербални деца.

Как заедно помагаме на децата с увреждания


 

Годишен доклад на УНИЦЕФ България за 2019

През цялата 2019 г. в България УНИЦЕФ продължи своята всеотдайна работа за всички 1,2 милиона деца, живеещи в страната, с особено внимание към най-уязвимите от тях.

 

УНИЦЕФ стартира кампания в подкрепа на невербалните деца

Лица на инициативата са актрисата и посланик на добра воля на Детския фонд на ООН в България Елена Петрова и певецът Орлин Павлов

 

Въпроси и отговори за кампанията в подкрепа на невербалните деца

Разбери как УНИЦЕФ ще помогне на децата с увреждания, които имат трудности с комуникацията, да общуват и учат.

 

Кои сме ние

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и територии, за да отстоява правата на всяко дете. Вече 70 години УНИЦЕФ се стреми да подобри живота на децата и техните семейства.