Дари по-добро бъдеще за всяко дете

Дари по-добро бъдеще за всяко дете

Ще ни помогнете да осигурим топли дрехи за дете на възраст до 1 година

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG34RZBB91551065034919

ВИЖ ОЩЕ НАЧИНИ ЗА ДАРЕНИЕ

Запази кътче в сърцето си за всяко дете!
Дари грижа, закрила, образование и подкрепа за най-уязвимите момчета и момичета в България.

Кампанията за набиране на средства има три ключови цели:

 • Да осигурим най-добър старт в живота на всяко дете и подкрепа на семействата с малки деца; 
   

 • Да осигурим качествено приобщаващо образование за децата с увреждания и специални потребности; 
   

 • Да подсигурим закрила от насилие за всяко дете.

 

Закрила от насилие за всяко дете

 

 

Ситуацията на децата в България

 • Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие.

 • Емоционалното насилие е най-често срещаният вид.

 • 1/3 от децата са били жертви на физическо насилие.

 • 15,6 % са преживели сексуално насилие.

 • Всяко седмо дете съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз в социалните мрежи.

 • Всяко трето дете заявява, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.

 

Нашето решение

 

УНИЦЕФ развива Детски центрове за застъпничество и подкрепа “Зона ЗаКрила“, които до момента са подпомогнали над 3,000 деца и семейства. Центровете са единственото място в България за цялостна подкрепа на деца пострадали или свидетели на насилие, и техните родители. Моделът е иновативен и се прилага в 3 области на страната в партньорство с правителството, Общините София, Шумен и Монтана, Института за социални дейности и практики и Фондация "Асоциация Анимус".

 

„Зона ЗаКрила“ предоставя на децата и родителите специализирана социална, психологическа и терапевтична подкрепа; достъп до нужните здравни грижи; правна помощ; щадящо изслушване на децата, както и кризисна интервенция при нужда от спешна реакция.

Екипите работят денонощно и подкрепят както деца и родители, които вече са пострадали, така и такива, които са в опасност или са извършили различни прояви. Със събраните средства УНИЦЕФ ще подкрепи директно 300 деца и техните родители в трите центъра „Зона ЗаКрила“ до края на 2023 година. Ще бъдат обучени още 150 специалисти, които да могат да окажат подкрепа на още 1,800 деца. УНИЦЕФ ще работи за прилагане на услугата на национално ниво.

Всяко дете има право на закрила. Помогни повече деца, пострадали или в риск от насилие да имат отново крила, без да носят тежките последствия от травмата или да се чувстват заплашени от агресия.

 

 

Глас за всяко дете

 

 

Ситуацията на децата в България

 • Близо 15 000 деца с увреждания и специални потребности посещават детска градина и училище в България, но за повечето от тях общуването и участието в учебния процес е силно ограничено.

 • За около 5000 от невербалните деца средствата за допълваща и алтернативна комуникация често са единствена възможност да се изразят, да бъдат чути, разбрани, приобщени.

 • Едва около 10% от учителите със специално образование използват дори нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация при работата си с деца със специални потребности. 

 

Нашето решение

 

Включването на децата със специални потребности в детски градини и училища все още е неефективно и често дори невъзможно, поради липсата на помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация, заедно с недостатъчната подготовка и подкрепа на специалистите и учителите.  
Помощните средства за допълваща и алтернативна комуникация дават глас на децата, които не могат да говорят и възможност и на родителите, учителите и съучениците им да ги разбират и подкрепят.

 

През последната година в рамките на проекта Глас за всяко дете УНИЦЕФ разработи и адаптира на български език първото безплатно приложение за комуникация C-Board с типично български символи. Мобилното приложение подпомогна приобщаването и ученето на 162 невербални деца и повиши техните компетенции за справяне с ежедневни задачи, тяхната адаптивност и самочувствие. УНИЦЕФ разработи безплатен онлайн интерактивен обучителен курс и подготви 41 национални треньори по Допълнителна алтернативна комуникация, както и 765 учители, специалисти и родители да работят с тези допълнителни инструменти за комуникация.  

С набраните средства УНИЦЕФ ще подкрепи директно още 500 деца в България, включително като им осигури и лични средства за комуникация. Ще обучим още 1 500 учители, специалисти и родители от цялата страна да ползват средствата за допълнителна алтернативна комуникация, за да подкрепят участието и ученето на децата. Ще развием уменията на националните треньори и ще създадем мрежа от обучители. Ще бъде разработен детски глас за безплатното приложение С-Борд и обучителни пакети и ресурси в подкрепа на невербалните деца в България.

Невербалните деца имат какво да кажат. Нека им осигурим възможност да се изразяват, общуват и да учат с помощта на техните учители и на технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

 

 

Най-добър старт в живота за всяко дете

 

 

Ситуацията на децата в България

 • 60 000 бебета се раждат годишни в България

 • 1 на всеки 7 деца ще има затруднения в развитието

 • При близо 1/3 от децата затрудненията в развитието или уврежданията са установени твърде късно.

 • Едва 12% от родителите споделят, че лекарят на бебето им някога е попълвал анкета или друг въпросник относно говорното, социалното му развитие или поведението.

 • Половината от лекарите у нас съобщават, че не знаят какъв въпросник да използват, за да оценят детското развитие.

 

Нашето решение

 

Ранното детство предоставя уникални възможности за учене и развитие на всяко дете. В този период децата с увреждания и затруднения имат нужда от подходяща подкрепа, за да разгърнат потенциала си.

Колкото по-рано бъдат открити затрудненията в развитието на детето, толкова по-голям шанс има то да ги преодолее. По данни на УНИЦЕФ не всички области от ранното детско развитие се проследяват системно.

За да подкрепи семействата и специалистите в тази област, УНИЦЕФ в България ще работи заедно с правителството за изграждане на национална система за ранна интервенция. Чрез нея всички семейства с деца до 2 години ще имат навременна професионална информация за цялостното развитие на детето си и качествена подкрепа. Със средствата от кампанията УНИЦЕФ ще подкрепи 1500 семейства в страната и ще обучи 150 професионалисти.

Най-уязвимите деца в България имат нужда от твоята помощ сега! Подари надежда за по-добро бъдеще за всяко дете.

 

 

 

Как може да помогнеш:

Бъди БЛАГОДЕТЕЛ онлайн с банкова карта тук.

Направи банково дарение на сметката на УНИЦЕФ България с IBAN: BG34RZBB91551065034919

Изпрати SMS с текст 2x5 на 1021 и дарявай 10 лв. месечно.  

 

 

 

 

Още начини да ни подкрепиш

 
Харесай страницата ни във Facebook
Последвай ни в Instagram
Споделяй нашите статии и идеи с приятелите си
Разкажи на близки и колеги за това, че си наш дарител
Покани компанията си, в която работиш, да стане наш корпоративен партньор