Как се разпределят твоите дарения

4.76% от всяко дарение към УНИЦЕФ се задържат за покриване на административни разходи и управление на проекти. Останалата сума (95%) се използва за финансиране на програмите на УНИЦЕФ за децата.

Годишните отчети за дейността на УНИЦЕФ се публикуват на https://www.unicef.org/bulgaria