Помогни сега

 

За насилието в училище няма междучасие

Един на всеки трима ученици в България е бил подложен на агресия или тормоз. Помогни да спрем насилието в училище!

Помниш междучасието в училище, нали? И как всяко дете го очаква с нетърпение в края на дългия учебен час. Почти всяко. За много момичета и момчета то е най-страшният момент от деня. Защото точно тогава, във времето за почивка и игри, те стават жертва на агресия и тормоз. За тях това са най-дългите 10 минути, когато са обиждани, игнорирани, тормозени, унижавани. Защото за насилието в училище няма междучасие.

Факти за насилието в училище

  • На всеки 5 минути в света умира по едно дете в следствие на насил ие. Милиони деца живеят с белезите на физическо, сексуално и психическо насилие и тормоз.
  • В България има над 8 000 регистрирани случаи на насилие в училище за 2016 и 2017г.
  • Всеки ден близо 30 деца у нас са подложени на физическа и вербална агресия в училище. Десетки други случаи остават извън статистиката.
  • Един на всеки трима ученици в страната споделя, че е бил подложен на насилие или тормоз в училище в рамките на една година.

Ролята на УНИЦЕФ

С подкрепата на нашите дарители и партньори ще разработим и приложим цялостна програма за превенция и справяне с тормоза и насилието в училище. Ще ангажираме училищното ръководство, учениците, учителите, помощния персонал  и родителите в обща мисия да изградим сигурна училищна среда за всяко дете в България.  

Програмата ще се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката и ще включва училища от различни населени места, като дългосрочната цел е тя да обхване цялата страна.  Заедно ще работим за:

  Изграждане на сигурна училищна среда според индивидуалните нужди и предизвикателства на всяко училище, включено в програмата;
  Повишаване на информираността на деца, родители, училищно ръководство, учители и помощен персонал относно различните форми на тормоз и насилие и ефективните подходи за превенция и реакция;
  Запознаване на децата с правата им и начините да сигнализират и потърсят помощ, когато те са жертви или свидетели на тормоз и насилие;
  Повишаване на уменията на учители и специалисти за предотвратяване и справяне с тормоза и насилието в училище;
  Прилагане на нови форми за въвличане на родителите в училищния живот и ефективно участие на децата и младите хора.

Виж още за работата на УНИЦЕФ


 

Кампания на УНИЦЕФ и МОН „Заедно срещу насилието в училище“

Главната цел е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието и да се подкрепят училищата в превенцията на насилието и тормоза.

 

Програма за превенция на тормоза и насилието в училище

Насилието над деца не е изолиран феномен, то е навсякъде и има различни форми.

 

Едно познато лице - доклад на УНИЦЕФ за насилието в живота на децата и подрастващите

Над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище.

 

Новини и истории

Виж историите на децата и семействата в България, на които помагаме заедно.