Помогни сега

 

STOP на насилието над деца

Стотици деца в България живеят в среда, където насилието и тормозът са ежедневие. Помогни да спрем насилието!

Зона ЗаКрила - услуга за деца, преживели насилие подкрепена от УНИЦЕФ

За да осигурим навременна реакция в случаи на насилие, подкрепяме развитието на нов модел на интегрирана безплатна услуга за деца и родители – Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ в областите Шумен, София и Монтана. Тя осигурява защитено пространство и цялостна подкрепа от компетентни и добре обучени психолози, социални работници и юристи, които са на разположение денонощно.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЦАТА

  • За периода януари - декември 2018 г. екипите на „Зона ЗаКрила“ са работили с 245 деца и 205 родители.
  • Предоставена е правна помощ на 110 деца, а 40 са изслушани от специалист в помещение за щадящо изслушване „Синя стая“.
  • От подкрепените родители в 32 случая екипите на „Зона ЗаКрила“ са работили с насилници и са ги включили в терапевтични програми.
  • 121 родители са получили правна помощ, за да защитят себе си и децата си от насилие.

Ролята на УНИЦЕФ

С подкрепата на нашите дарители и партньори ще разработим и приложим цялостна програма за превенция и справяне с насилието над деца. 

За да осигурим навременна реакция в случаи на насилие и подкрепа за децата, пострадали и свидетели на насилие, подкрепяме развитието на нов модел за предоставяне на интегрирана услуга за деца – Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“.  Дългосрочната ни цел и застъпнически усилия - да се изгради център „Зона ЗаКрила“ във всяка една област на страната и да се подпомогнат повече деца и семейства, преживели насилие. Заедно ще работим за:

  Изграждане на услуга с интегриран подход, чрез който се осъществява среща между социалната, правосъдната, здравна и образователна система;
  Предоставяне възможност за щадящо изслушване на деца, участници в правни процедури в т. нар. „Синя стая“ от обучени професионалисти;
  Предоставяне на ефективна закрила и достъп до правосъдие справедливост за деца, жертви или свидетели на насилие;
  Повишаване на уменията на учители и специалисти за предотвратяване и справяне с тормоза и насилието;
  Запознаване на децата с правата им и начините да сигнализират и потърсят помощ, когато те са жертви или свидетели на тормоз и насилие; Превенция на насилието чрез програми в училища и детски градини.

Виж още за работата на УНИЦЕФ


 

Кампания на УНИЦЕФ и МОН „Заедно срещу насилието в училище“

Главната цел е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието и да се подкрепят училищата в превенцията на насилието и тормоза.

 

Програма за превенция на тормоза и насилието в училище

Насилието над деца не е изолиран феномен, то е навсякъде и има различни форми.

 

Едно познато лице - доклад на УНИЦЕФ за насилието в живота на децата и подрастващите

Над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище.

 

Новини и истории

Виж историите на децата и семействата в България, на които помагаме заедно.